СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука на пътниците в обществения транспорт" – Тази застраховка е задължителна и се сключва съгласно Наредба за задължително застраховане. Обект на застраховане са пътниците в средствата за обществен транспорт, снабдени с билети и карти или имащи право на безплатно пътуване, намиращи се в превозното средство или в непосредствена близост до него преди качване или след слизане. Застраховани се считат и служителите от полицията и други контролни органи, както и лица, в т.ч. и децата, имащи право на безплатно пътуване. Не са обект на застраховане по тази застраховка водачите и обслужващия персонал в средствата за обществен транспорт.