СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука на учащи" - Застраховат се учащите и персоналът (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения (основни, средни, полувисши и висши). По тези условия се застраховат и децата и персоналът в детски градини и ясли. Застраховката е валидна както на територията на учебното (възпитателно) заведение, така и извън него.