СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАЩО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР

Както при всяка специфична услуга, и при купуването на застраховки е по-добре да се използват услугите на професионалисти. В застраховането има два вида посредници - застрахователни агенти и застрахователни брокери. Разликата между брокер и агент е, че агентът работи за един застраховател, а застрахователният брокер може да работи с всички застрахователи.


Предимства при използването на услугите на ЗБ:
 • Договаря икономически най-изгодните застрахователни покрития за своя клиент
 • Консултира и помага на клиента си при избора на застраховка и/или застрахователна компания
 • Винаги защитава интересите на своя клиент, а не на застрахователната компания
 • Съдейства и помага на своите клиенти при настъпване на застрахователно събитие – (ликвидация на щети)
 • Спазва пълна конфиденциалност;

ТРИ ОСНОВНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ЗАСТРАХОВАТЕЛ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР:

Застраховател

logo
 • Покрива рискове
 • Отговорен е пред акционерите си
 • Продава застраховки

Брокер

logo
 • Съветва
 • Отговорен е пред своя клиент
 • Продава най – подходящата за своя клиент застраховка

Контрол върху дейността на застрахователните брокери осъществява Комисията за финансов надзор, която има законовите правомощия за издаване и отнемане на разрешения за извършване на дейността им. www.fsc.bg.