СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Домашно имущество - Тази застраховка осигурява защита на имуществото на физически лица. За повечето хора закупуването и обзавеждането на собствен дом е важна инвестиция, която несъмнено трябва да бъде защитена. Обичайните предпазни мерки (СОТ, локална аларма, метални врати и решетки) са по-скоро превантивни и често се оказват недостатъчни.

Обект на застраховката е движимото и недвижимото имущество

Недвижимо имущество:

 • жилищни сгради
 • вилни сгради
 • стопански сгради, гаражи, работилници, градински постройки и др.
 • съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, оранжерии, гъбарници, плевници, сгради за отглеждане на птици или животни, кладенци, външни чешми, огради и др.

Движимо имущество

 • общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството
 • битови електроуреди
 • аудиовизуална и електронна техника
 • стопанско имущество – селскостопански машини, инвентар и продукция, строителни машини, инструменти, материали и др.
 • произведения на изкуството с висока художествена стойност, скъпи облекла, кожени палта, маркови дрехи и др.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително последиците от гасенето на пожара
 • експлозия на съд под налягане
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони
 • авария на ВиК
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • удар от ППС или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

В комбинация с горепосочените покрития се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • гражданска отговорност към трети лица
 • разходи за алтернативно настаняване
 • загуби на доход от наем