СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

МОРСКО ЗАСТРАХОВАНЕ :

"Каско на плавателни съдове" - Предмет на застраховката са речни, канални, езерни и морски плавателните съдове.

При тази застраховка, застрахователят носи отговорност за следните рискове:

  • Пълна загуба /реална или конструктивна/ или частични щети на плавателния съд
  • "Отговорност Сблъскване"
  • "Обща Авария"
  • "Загуба на Дисбурсменти"
  • "Загуба на Навло"