СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ:

Застраховка "Пътуване в чужбина" – с осигурен асистанс - Обект на застраховката са български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в чужбина. Застраховката е валидна за всички страни в света, с изключение на Република България и страната на постоянно местоживеене на застрахованото лице.

logo

Основни рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Медицински разноски вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие акутно заболяване
  • Репатриране

Допълнителни (избираеми) рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Смърт вследствие на злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
  • Други