СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ:

Застраховка "Пътуване в чужбина" – с осигурен асистанс - Обект на застраховката са български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в чужбина. Застраховката е валидна за всички страни в света, с изключение на Република България и страната на постоянно местоживеене на застрахованото лице.

logo

Основни рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Медицински разноски вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие акутно заболяване
  • Репатриране

Допълнителни (избираеми) рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Смърт вследствие на злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
  • Други