СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ:

Медицинска застраховка за чужденци в България – с осигурен асистанс - Обект на застраховане са чужденци и лица без гражданство, които краткосрочно пребивават в страната или преминават транзитно през територията на Република България. Застраховката е валидна само за Република България.

Рисковете, които се покриват по тази застраховка са:

  • Медицински разноски вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие акутно заболяване
  • Репатриране