СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка на товари по време на превоз - Карго" – Тази застраховка осигуря покритие за всички товари предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на Република България независимо от вида на транспортното средство.