СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка на товари по време на превоз - Карго" – Тази застраховка осигуря покритие за всички товари предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на Република България независимо от вида на транспортното средство.