СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка "Отговорност на спедитора" - Застраховката осигурява защита на имуществените интереси на Застрахования, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСкУ/, одобрени от Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ и/или условия на други договори и споразумения, одобрени от застрахователя.