СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41 | Офис 4 - ул. Козлодуй 23 - 0876 27 85 12   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка "Отговорност на спедитора" - Застраховката осигурява защита на имуществените интереси на Застрахования, свързани със задължението му да възстанови щети на юридически или физически лица, настъпили при изпълнение на задълженията му по договор за спедиция на товари, в съответствие с международните конвенции, местното законодателство, Общите спедиторски условия /ОСУ/ и Общите складови условия /ОСкУ/, одобрени от Националното сдружение на българските спедитори /НСБС/ и/или условия на други договори и споразумения, одобрени от застрахователя.