СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Кредити

По тази застраховка се застраховат кредитните институции и фирми, търгуващи чрез кредитни сделки срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучател по условията на сключен Договор за финансов или стоков кредит.

Предмет на застраховане са: единични кредити в т.ч. потребителски, ипотечни, револвиращи, целеви, овърдрафти или кредитни портфейли.