СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Разни Финансови загуби

Предмет на застраховане са разни финансови загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования от длъжник физическо лице - български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България. Застраховката може да има действие и за чужбина при платена допълнителна премия.