СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ПОЛЕЗНО:

Услугите, които предлага застраховтелният брокер не оскъпяват стойността на застраховките


Застрахователният брокер получава възнаграждението си от застрахователната компания въз основа на договор


Сумата, заделена като комисионна за застрахователния брокер е включена в тарифата на застрахователя. Тези тарифи са декларирани пред Комисията за Финансов Надзор


При сключването на застраховка директно със застраховател, клиента ще платите пълният размер на застрахователната премия. В този случай комисионната за привличане на клиент остава в полза на застрахователната компания, т.е. дължимата премия по застраховката е еднаква. Ползвайки услугите на застрахователен брокер, клиентът можете да разчитате на много по-активна ангажираност в сравнение с вниманието, което би получил от служител или агент на застрахователна компания


Полезни връзи:

Нормативна база:

Спешни телефони при застрахователни събития:

logo

Асистънс център

+359 887 922 444
+359 2 8190800
+359 2 8190900
logo

Лев Инс

Денонощен каско асистънс:

0800 15 333
logo

Български имоти център за обработка на щети

02 868 65 41
02 868 86 73
02 868 66 16
claims@bulgarskiimoti.bg
logo

Български имоти център за обработка на щети

+359 2 962 17 89
+359 2 962 15 08
+359 888 652 482
- за територията на страната.
logo

Бул ИНС

Дежурни телефони:

02/ 962 15 08
08001 8877

Мобилни групи:

08001 6668
02/ 91 981 710

За застрахователни събития извън територията на Р. България, покрито по Раздел "Каско"

02/ 962 15 08

При настъпване на застрахователно събитие извън територията на РБ

0049 89 50070 4996
Интер Партнер Асистанс /ИПА/
logo

Пътна помощ: СБА

02/ 91 146
980 33 08
146