СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука" - Застраховката е валидна за територията на Р. България и е предназначена за физически лица (български и чуждестранни граждани), които сключват индивидуални застраховки, застраховки за членове на семейство/домакинство или за група физически лица.

Основните рискове, които се покриват са “смърт в резултат на злополука”, “трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука”, „временна загуба на работоспособност” и „действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар”.