СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Лизингови договори

Предмет на застраховане са: вземанията на Застрахования от лизингови вноски с настъпил падеж, съгласно валиден договор по одобрен от Застрахователя образец, както и всички лизингови договори сключвани от Застрахования през периода на застраховката.