СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Лизингови договори

Предмет на застраховане са: вземанията на Застрахования от лизингови вноски с настъпил падеж, съгласно валиден договор по одобрен от Застрахователя образец, както и всички лизингови договори сключвани от Застрахования през периода на застраховката.