СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка на офиси и търговски обекти - Тази комбинирана застраховка предоставя на собствениците/наемателите на търговски обекти като магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други.

Застраховката покрива загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето на пожара
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони
 • изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове)
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • удар от пътно превозно средство или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

В комбинация с горепосочените рискове се предоставя възможност за включване на допълнителни покрития като:

 • пари в каса (в работно и в извънработно време)
 • отговорност на наемателя
 • отговорност към посетители и клиенти
 • отговорност на работодателя
 • счупване на стъкло или стенни огледала и витрини
 • развала на стоки, съхранявани в хладилник или хладилна камера
 • стоки на път и други