СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Индустриален пожар - Тази застраховка гарантира защита на производствени активи като сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях
 • природни бедствия като буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони
 • свличане или срутване на земни пластове
 • тежест от естествено натрупване на сняг или лед
 • измокряне в резултат от авария на ВиК
 • злоумишлени действия на трети лица (вандализъм)
 • счупване на трайно монтирани стъкла
 • удар от пътно превозно средство или животно
 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти
 • кражба чрез взлом
 • земетресение

Застрахователните суми на активите могат да бъдат определени на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност). Застрахователната премия се определя от тарифите на застрахователните компании, от вида на застрахованото имущество, от договорения обхват на покритието и от конкретните рискови фактори.