СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Електронно оборудване - Предмет на застраховката са всички уреди, съдържащи електронни елементи като компютри, сървъри, медицински уреди, касови апарати, телевизори, радио апарати и много други, които се използват за търговски и индустриални цели.

Покритията са срещу материални загуби, повреди или разноски, възникнали от неочаквани, непредвидени събития като:

  • действия на човека като небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж
  • пожар, всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития
  • изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия
  • природни бедствия
  • технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение

В обхвата на покритието на застраховката се включват:

  • стационарно оборудване, намиращо се на мястото, за което е валидна застраховката
  • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници като Р. България, Европа, друг континент или целия свят