СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука на спортисти" - Застраховат се групово или индивидуално спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, застраховат се и треньори и спортни съдии. Не се застраховат длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, съюзи или федерации.