СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука на спортисти" - Застраховат се групово или индивидуално спортисти, активно занимаващи се със спорт на аматьорски или професионални начала в спортни или фитнес зали, центрове, дружества, клубове, спортни отбори, съюзи и федерации, застраховат се и треньори и спортни съдии. Не се застраховат длъжностни лица, лекари, рехабилитатори, технически, административен, организационен и обслужващ персонал в отбори, клубове, дружества, съюзи или федерации.