СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА:

Застраховка "Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения" Застраховат се лица, ползващи спортни или развлекателни съоръжения, посетители на културни, развлекателни и други мероприятия, притежаващи билети или абонаментни карти.

Застрахователят носи отговорност върху живота и работоспособността на застрахованите за събития, станали на територията или на прилежащата територия на която се ползва спортното съоръжение, залата или мястото на мероприятието.