СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Професионални отговорности - При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които се предлагат са следните:

  • Застраховка - Отговорност на адвоката
  • Застраховка - Отговорност на туроператора
  • Застраховка - Отговорност на нотариуса
  • Застраховка - Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител и финансови одитори
  • Застраховка - Отговорност на лекари и медицински персонал
  • Застраховка - Отговорност на застрахователни брокери
  • Застраховка - Професионална отговорност на синдици
  • Застраховка - Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
  • Застраховка - Професионална отговорност – вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол
  • Застраховка - Отговорност на учители и възпитатели.