СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Професионални отговорности - При някои професии законът предвижда сключване на задължителна застраховка „Отговорност” от страна на практикуващите ги специалисти. Всеки нотариус, лекар или адвокат може да получи допълнителна сигурност като застрахова своята професионална отговорност.

Застраховките, които се предлагат са следните:

  • Застраховка - Отговорност на адвоката
  • Застраховка - Отговорност на туроператора
  • Застраховка - Отговорност на нотариуса
  • Застраховка - Отговорност на дипломирания експерт-счетоводител и финансови одитори
  • Застраховка - Отговорност на лекари и медицински персонал
  • Застраховка - Отговорност на застрахователни брокери
  • Застраховка - Професионална отговорност на синдици
  • Застраховка - Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
  • Застраховка - Професионална отговорност – вследствие дейности по сертифициране, лицензиране и контрол
  • Застраховка - Отговорност на учители и възпитатели.