СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Отговорност на изделието – Покритието включва гражданската отговорност на българско или чуждестранно юридическо лице и/или търговец (в т.ч. по договореност на страните могат да се включат ръководители, служители, длъжностни лица в разни организации към застрахования, както и допълнително застраховани дейности ) за сумите, които стане законно задължен да заплати като компенсация за материални щети и телесни увреждания (вкл. смърт, заболяване, загуба на трудоспособност), причинени на трети лица в резултат на извършваната от него дейност или от стоки, които са били произведени, доставени, инсталирани, ремонтирани или по друг начин обработени от Застрахования, и съпътстващите разходи по уреждане на претенциите, направени със съгласие на Застрахователя