СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка “Зелена карта” покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътно транспортно произшествие, за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица на територията на страните членки на Международното споразумение “Зелена карта”.

Зелената карта е сертификат, който се издава на база действаща застраховка Гражданска отговорност на МПС. Всеки клиент по застраховка Гражданска отговорност на МПС има право да получи сертификат Зелена Карта.След приемането на Р. България в ЕС и с разширяване на териториалното покритие на застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилиста за страните от европейското икономическо пространство, покритието на застраховка “Зелена карта” се ограничи до територията на т. нар. трети държави, участващи в системата „Зелена карта”, които не са членки на Европейския съюз, но са членки на Международното споразумение “Зелена карта”. Освен в държавите от ЕС, застраховката има покритие без да се издава сертификат и в Швейцария, Лихтенщайн, Исландия и Норвегия.

Отговорността на застрахователите по тази застраховка е ограничена до задължителния минимален лимит за страната, където е настъпило произшествието. Застраховка “Зелена карта” не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътно-транспортното произшествие както и отговорността на Застрахования като превозвач на товари.

Държавите, за които задължително се изисква сертификат “Зелена карта” са Албания, Андора, Босна и Херцеговина, Украйна, Хърватска, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Тунис, Турция, Беларус, Сърбия и Черна гора.