СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка "Отговорност на притежателите на оръжие" – С тази застраховка се застрахова гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец, за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Предмет на обезщетение са всички суми, в рамките на договорените лимити, които застрахованият/застраховащият законово е задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, включително и всички разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя.