СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка "Отговорност на притежателите на оръжие" – С тази застраховка се застрахова гражданската отговорност на застрахованото физическо лице или застраховащото юридическо лице или едноличен търговец, за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети лица, като пряк резултат от носене и употреба на огнестрелно оръжие.

Предмет на обезщетение са всички суми, в рамките на договорените лимити, които застрахованият/застраховащият законово е задължен да заплати на основание претенции от трети лица като компенсация за телесно увреждане (вкл. смърт или загуба на работоспособност) и/или щети на имущество, настъпили през периода на застраховката, включително и всички разходи, направени с писменото съгласие на застрахователя.