СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка „Отговорност на ръководители и длъжностни лица” - На основание писмено предложение и срещу платена застрахователна премия застраховката покрива личната отговорност на Застрахованото в полицата лице (лица), по отношение на едно Дружество, в което същият е управител, директор, контрольор или член на съвет, а за Събирателно дружество и Командитно дружество- управляващ съдружник, за причинени в резултат на неправомерно действие/ бездействие при изпълнение на възложените му управителни, ръководни или контролни функции.