СОФИЯ  | Централен офис ул. "Ангел Кънчев" 29А - 0884 27 68 96   Ботевград 1  | ул. "Бузлуджа" 1 - 0878 629 941   Ботевград 2  | бул. "Трети март" 83 - 0884 55 07 53
logo

АВТОМОБИЛНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилисти - покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство. Лимитите на отговорност са еднакви за всички застрахователни компании и са както следва:При събития, настъпили на територията на Република България: За всяко събитие при едно пострадало лице – 1 000 000 лева, за всяко събитие при две или повече пострадали лица – 5 000 000 лева, за вреди на имущество за всяко събитие – 1 000 000 лева.

logo

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз: Минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.
Застраховка „Гражданска отговорност” се сключва за срок от една година. Всички застрахователни компании предлагат разсрочено плащане, което в повечето случаи е без завишение на застрахователната премия.Обикновено застрахователите предлагат две тарифи. Основната се прилага за всички МПС, които няма да напускат територията на Р. България, а втората, когато МПС ще напуска страната. В случай, че полицата за „Гражданска отговорност” е сключена с валидност само за територията на България, е възможно доплащане, което разширява покритието на застраховката и я прави валидна на територията на Европейския съюз и/или други държави.