СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

ЗАСТРАХОВКА ОТГОВОРНОСТИ:

Застраховка "Гражданска отговорност на Хотелиери и ресторантьори" - редмет на застраховката е гражданската отговорност на юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди, причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност в собствен или нает туристически обект, посочен в полицата.

Застраховката покрива и вредите, причинени на гости и/или посетители в туристическия обект(и), (вкл. средства за подслон, места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, и/или центрове и места за предлагане и потребление на допълнителни туристически услуги)