СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41 | Офис 4 - ул. Козлодуй 23 - 0876 27 85 12   Ботевград 1  | Офис - ул.Бузлуджа № 1 - 0878629941   Ботевград 2  | Офис - Бул."Трети март" № 83 - 0884 55 07 53
logo

АВИАЦИОННО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка "Гражданска отговорност свързана с притежаването и използването на летателни апарати"

Тази застраховка има следните покрития:

Гражданска отговорност към трети лица - осигурява се защита срещу всички суми, които застрахования законово трябва да заплати, като компенсации за нанесени вреди (включително присъдени разноски), свързани с телесни увреждания причинени от злополучни събития (фатални или не) и повреди на собственост причинени от самолета, или от лице, или от предмет, падащ от самолета.
Гражданска отговорност към пътници и багажи – обезщетява се Застрахования по отношение на всички суми, за които той е законно отговорен да плати като компенсация за вреди (включително разноски и други, присъдени срещу него) във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука (независимо дали е с фатални последици) на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и / или лични вещи на пътници, произтичащи от злополучно събитие със самолета.