СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 2 - ул.Опълченска - 0898 65 72 82 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41   Ботевград  | Офис - ул.Хаджи Димитър - 0884 55 07 53   Ботевград  | Офис - ул.Бузлуджа №1 - 0878 62 99 41   Перник  | Офис - ул.Мошино - 0885 10 11 43
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Лизингови договори

Предмет на застраховане са: вземанията на Застрахования от лизингови вноски с настъпил падеж, съгласно валиден договор по одобрен от Застрахователя образец, както и всички лизингови договори сключвани от Застрахования през периода на застраховката.