СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 2 - ул.Опълченска - 0898 65 72 82 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41   Ботевград  | Офис - ул.Хаджи Димитър - 0884 55 07 53   Ботевград  | Офис - ул.Бузлуджа №1 - 0878 62 99 41   Перник  | Офис - ул.Мошино - 0885 10 11 43
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Разни Финансови загуби

Предмет на застраховане са разни финансови загуби на еднолични търговци или юридически лица от дейност, извършвана на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования, което съгласно договора или нормативните актове е платимо на територията на Република България, финансови загуби от неплащане на задължение към застрахования от длъжник физическо лице - български гражданин или лице с постоянен адрес в Република България, юридическо лице, регистрирано в Република България или чуждестранно юридическо лице, регистрирало клон в Република България. Застраховката може да има действие и за чужбина при платена допълнителна премия.