СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 2 - ул.Опълченска - 0898 65 72 82 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41   Ботевград  | Офис - ул.Хаджи Димитър - 0884 55 07 53   Перник  | Офис - ул.Мошино - 0885 10 11 43
logo

ТРАНСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ:

Застраховка на товари по време на превоз - Карго" – Тази застраховка осигуря покритие за всички товари предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на Република България независимо от вида на транспортното средство.