СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 2 - ул.Опълченска - 0898 65 72 82 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41   Ботевград  | Офис - ул.Хаджи Димитър - 0884 55 07 53   Перник  | Офис - ул.Мошино - 0885 10 11 43
logo

МЕДИЦИНСКИ ЗАСТРАХОВКИ:

Застраховка "Пътуване в чужбина" – с осигурен асистанс - Обект на застраховката са български и чуждестранни граждани, временно пребиваващи в чужбина. Застраховката е валидна за всички страни в света, с изключение на Република България и страната на постоянно местоживеене на застрахованото лице.

logo

Основни рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Медицински разноски вследствие злополука
  • Медицински разноски вследствие акутно заболяване
  • Репатриране

Допълнителни (избираеми) рискове по застраховка "Пътуване в чужбина" са:

  • Смърт вследствие на злополука
  • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
  • Други