СОФИЯ  | Централен офис - НДК - 0884 27 68 96 | Централен офис - НДК - 0882 31 21 63 | Офис 2 - ул.Опълченска - 0898 65 72 82 | Офис 3 - кв.Обеля - 0884 35 41 41   Ботевград  | Офис - ул.Хаджи Димитър - 0884 55 07 53   Перник  | Офис - ул.Мошино - 0885 10 11 43
logo

ЗАСТРАХОВКИ НА ФИНАНСОВИ И ТЪРГОВСКИ РИСКОВЕ:

Застраховка на Кредити

По тази застраховка се застраховат кредитните институции и фирми, търгуващи чрез кредитни сделки срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на Кредитополучател по условията на сключен Договор за финансов или стоков кредит.

Предмет на застраховане са: единични кредити в т.ч. потребителски, ипотечни, револвиращи, целеви, овърдрафти или кредитни портфейли.